RSS
当前位置:首页 > 中医药在线书籍

《刘涓子鬼遗方》卷第一 黄父痈疽论

发布时间:2021/2/25 21:18:16 来源: 作者: 阅读:9

黄父曰:夫言痈疽,何以别之?岐伯答曰:荣卫稽留于经脉之中,久则血涩不行。血涩不行则卫气从之不通,壅遏不得行,火不止,热胜,热胜则肉腐为脓。然不能陷肤于骨,髓不为焦枯,五脏不为伤。故曰痈。

黄父曰:何为疽?岐伯曰:热气浮盛,当其筋骨良肉无余,故曰疽。疽上皮肉以坚,上如牛领之皮。痈者,薄以泽,此其候也。

黄父曰:及如所说,未知痈疽之性名,发起处所,诊候形状,治与不治,死活之期。愿一一闻之。岐伯曰:《痈疽图》曰: 赤疽发额,不泻,十余日死。其五日可刺也。其脓赤多血死,未有脓可治。人年二十五、三十一、六十、九十五者,百神在额,不可见血,见血者死。

禽疽发如轸者数十处,其四日肿合,牵核痛,其状若挛,十日可刺。其肉发,身振寒,齿如噤,欲痓,如是者十五日死。

抒疽发顶若两耳下,不泻,十六日死。其六日可刺。其色黑见脓而痈者,死不可治。人年十九、二十三、三十五、三十九、五十一、五十五、六十一、八十七、九十九。百神在耳下,不可见血,见血者死。

丁疽发两肩,比起有所逐,恶血结流内外,荣卫不通,发为丁疽。三日,身肿痛甚、口噤如痓状,十一日可刺。不治,二十日死。

蜂疽发背,起心腧,若连肩骨,二十日不治,死。八日可刺。其色赤黑,脓见青者死,不可治。人年一十八、二十四、三十五、六十七、七十二、九十八者,百神在肩,不可见血,见血者死。

阴疽发髀,若阴股始发,腰强,内不能自止,数饮不能多,五日坚痛。不治,三岁死。
《刘涓子鬼遗方》卷第一_黄父痈疽论
刺疽发,起肺腧,不泻,二十日死。其八日可刺。发而赤,其上肉如椒子者死,不可治。人年十九、二十五、二十九、三十九、五十七、六十、七十三、八十一、九十七,百神在背,不可见血,见血者死。

脉疽发颈项,如痛身随而热,不欲动悄悄,或不能食,此有所大畏,恐骇而不精,上气嗽,其发引耳,不可以肿,二十日可刺,不刺,八十日死。

龙疽发背,起胃俞若肾俞,二十日不泻死,九日可刺。不刺,其上赤下黑,若青脓黑死,发血脓者,不死。

首疽发背,发热八十日 (一方云:八九日) 。大热汗头引身尽。如嗽,身热同同如沸者,皮颇肿,浅刺之。不刺,二十日死。

荣疽发胁,起若两肘头,二十五日,不泻死。九日可刺。脓多赤白而可治也。人年一岁、十六、二十六、三十二、四十八、五十八、六十四、八十、九十六。百神在胁,不可见血,见血即死。

行疽发如肿,或后合相从,往来不可,要其所在,刺之即愈。

勇疽发股,起太阴,若伏鼠,二十五日不泻死。其十日可刺。勇疽发脓青黑者死,白者尚可治。人年十一、十五、二十、三十一、三十三、四十六、五十九、六十三、七十五、九十一。百神皆在尻尾,不可见血,见血者死。

摽叔疽发背,热同同,耳聋,后六十日肿如聚水,其状若如此者可刺之。但出水后及有血出,即除愈也,人年五十七、六十五、七十三、八十一、九十七者,百神在背,不可见血,见血者死。

(疒旁)疽发足趺若足下,三十日不泻死。其十二日可刺。(疒旁)疽者,白脓不太多,其疮上痒,赤黑者死,不可治。人年十三、二十九、三十五、六十一、七十三、九十三,百神在足,不可见血,见血者死。

内容声明

本网站所有注明“来源:中医园”的文字、图片和音视频资料,版权均属于中医园所有,任何媒体、网站或个人转载时须注明“来源:中医园”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,一般都来源于网络分享,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,同时内容不能作为诊断及医疗的依据,不代表本网站立场。