RSS
当前位置:首页 > 精品中医图集

三白草

发布时间:2021/4/2 18:41:59 来源: 作者: 阅读:0

【出处】《唐本草》

【拼音名】Sān Bái Cǎo

【别名】水木通(《纲目拾遗》),五路白、白水鸡(《福建民间草药》),水伴深乌、白面姑(《广西中兽医药植》),过塘莲(《南宁市药物志》),三点白、水牛草、水九节莲(《江西民间草药》),白花莲、白叶莲(《江西民间草药验方》),一白二白(《湖南药物志》),田三白,土玉竹、白黄脚(《闽东本草》),五叶白、白桔朝、白花照水莲(《福建中草药》),天性草(《中草药治肿瘤资料选编》)。

【来源】为三白草科植物三白草的全草。四季均可采,洗净,晒干。7~9月采收地上部分,晒干。

【原形态】

多年生草本,高30~90厘米。地下茎有须状小根。茎直立,或下部伏地,有纵肋,无毛。单叶互生;叶柄长2~3厘米,基部抱茎;叶片卵形或卵状披针形,长6~14厘米,宽3~7厘米,先端尖或渐尖,基部心形略成耳状,全缘或近全缘,绿色,两面无毛,基出5脉;茎端花序下的叶2片或3片,常于夏初变为白色。总状花序生在茎上端,与叶对生,长达14厘米;总花梗及花柄均有毛;花苞倒披针形,长约2毫米,边生细毛;花两性,无花被,出自花苞基部;雄蕊6,花丝与花药等长;雌蕊1,由4心皮联合而成,子房圆形,柱头4,向外反曲。蒴果成熟后顶端开裂。种子圆形。花期5~8月。果期6~9月。

本植物的根茎(三白草根)亦供药用,另详专条。

【生境分布】生长在沟旁、沼泽等低湿低湿及近水的地方。分布河北、山东、安徽、江苏、浙江、广东、湖南、湖北、江西、四川等地。

【化学成份】全草含挥发油,油中主成分为甲基正壬酮。茎含可水解鞣质1.722%。叶含槲皮素、槲皮甙、异槲皮甙、萹蓄甙、金丝桃甙、芸香甙和可水解鞣质O.544%。

【性味】

苦辛,寒。

①《唐本草》:味甘辛,寒,有小毒。

②《福建中草药》:苦辛,凉。

【归经】归肺、膀胱经。

【功能主治】

清利湿热,消肿,解毒。治水肿,脚气,黄疸,淋浊,带下,痈肿,疗毒。

①《唐本草》:主水肿,脚气,利大小便,消痰破癖,除积聚,消疔肿。

②《本草拾遗》:捣绞汁服,令人吐逆,除胸膈热痰,亦主疟及小儿痞满。

③《植物名实图考》:治筋骨及妇人调经多用之。

④《岭南采药录》:治淋浊,利小便,消热毒。
三白草
⑤《广西中药志》:治妇女白带及痧气。

⑥《本草推陈》:治火淋,虚淋,黄疸。

⑦《湖南药物志》:治痢疾,蛇咬伤。

【用法用量】内服:煎汤,3~6钱;或捣汁坎。外用:外用鲜品适量,捣敷或煎水洗。

【贮藏】置阴凉干燥处。

【附方】

①治疔疮炎肿:三白草鲜叶一握,捣烂,敷患处,日换两次。(《福建民间草药》)。

内容声明

本网站所有注明“来源:中医园”的文字、图片和音视频资料,版权均属于中医园所有,任何媒体、网站或个人转载时须注明“来源:中医园”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,一般都来源于网络分享,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,同时内容不能作为诊断及医疗的依据,不代表本网站立场。